Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

De Leerlingenraad

Op basisschool De Schalm maken we samen met de kinderen onderwijs.

Uit de groepen 4 t/m 8 nemen 2 leerlingen per groep deel aan de leerlingenraad

In de hal staat een ideeënbus, waar alle kinderen ideeën in kunnen doen, waar de leerlingenraad mee aan de slag gaat.

Een vertegenwoordiger van het team bespreekt al deze onderwerpen samen met de leerlingenraad, zodat ieders mening gehoord wordt.