Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Unit jonge kind

Het nieuwe werken...

In de ochtend starten we gezamenlijk in de basisgroep. Na de opening van de ochtend gaan de kinderen van niveau groep 3 naar het leeuwen lokaal. We werken ook bij de olifanten en de tijgers in niveaugroepen. Tijdens de rekenkringen, werklessen en soms tijdens de taalkringen (veel thematisch) wordt er op niveau leerstof aangeboden. Hierbij wordt ook geregeld van lokaal gewisseld. We sluiten weer gezamenlijk af in de basisgroep. ‘s middags werken we weer in de basisgroep. Dit gebeurt thematisch. Hier wordt weer op niveau gewerkt. De moeilijkheidsgraad van werkjes verschilt.


Communicatie

Via Isy en parnassys houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Dit kan zijn via foto’s (thema), berichten via Isy en ontwikkelgesprekken via parnassys.
Het kan ook zijn dat we u om hulp vragen. Bijvoorbeeld bij een thema.


Hoe ziet een dag eruit?

Ochtend

 • We openen gezamenlijk in de groepen 1/2/3. De kinderen van niveau groep 3 gaan dan naar het lokaal van de leeuwen.
 • Hierna volgt meestal een taal- of rekenkring / gecombineerd met een werkles of spelles. De kring/ spelles doet de leerkracht, de werkles de onderwijsassistent. De reken- of taalkring is ook geregeld op niveau (groep 1 bij elkaar en daarna groep 2 bij elkaar).
 • Vervolgens gaan we fruit eten.
 • Daarna volgt een werkles.
 • Afsluiten samen met de leeuwen.

Middag
 • ‘s Middags werken we in de basisgroep 1/2/3.
 • We starten met een taalkring. Deze is meestal verbonden met het thema.
 • Vervolgens starten we met de werkles (werkjes op niveau).
 • Buitenspel.
 • Werkles afmaken.
 • Samen afsluiten.


Christel Granzow

Leerkracht unit jonge kind

Suzan Jacobs

Onderwijsassistent unit jonge kind

Berna Nooten

Leerkracht unit jonge kind

Hilde Sijbers

Leerkracht unit jonge kind
Unit jonge kind
Unit jonge kind