Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Inspectieverslag

Onze school is, naast haar pedagogisch-didactische opdracht, verplicht bepalingen na te leven zoals beschreven in de WPO (Wet op het Primair Onderwijs). Namens het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voert de inspectie regelmatig onderzoek uit naar de kwaliteit van het onderwijs in onze school. De inspecteur doet dat door toetsing van de schooldocumenten en door het afleggen van schoolbezoeken. 

Klik hier voor het meest recente Inspectieverslag

Klik hier voor het meest recente inspectieverslag in het kader van de vroeg- en voorschoolse educatie.