Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Schoolgids 2023 - 2024

Beste ouders,

In deze gids geven we aan waar de school voor staat, hoe de school is georganiseerd, welke ondersteuning aan uw kind gegeven kan worden, welke resultaten we bereikt hebben en hoe we ons onderwijs willen ontwikkelen. Wij willen u graag duidelijk maken wat u van de school mag verwachten en ook wat van u wordt verwacht. De opvoeding en het onderwijsleerproces zijn namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en van de school.

We hopen en vertrouwen op een fijne en goede samenwerking tussen u, uw kind(eren) en de school.

Het team van basisschool De Schalm

 

Via deze link krijgt u de schoolgids 2023-2024 van basisschool de Schalm in beeld.