Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Protocollen en regels

Protocollen en beleidsstukken zijn een noodzakelijk onderdeel binnen elke organisatie.

Ook het onderwijs en dus zowel binnen Kerobei als binnen onze school "de Schalm" kennen we veel beleidsstukken en protocollen. Deze zijn dienend aan de persoonlijke-, onderwijskundige- en schoolontwikkeling.

Vanuit de wijze van werken ontstaan beleidsstukken en protocollen vanuit de dagelijkse praktijk. Uiteraard wordt er vooraf goed nagedacht over zaken waar je aan moet voldoen, welke richtlijnen er gevolgd moeten worden en wat passend is bij de organisatie. Het proces dat gelopen wordt bepaalt uiteindelijk het definitieve beleid en protocol.

Dat betekent dat onze beleidsstukken en protocollen dynamisch van aard zijn. Daar waar ze niet meer dienend zijn aan de dagelijkse processen van ontwikkeling zullen ze kritisch onder de loep genomen moeten worden om verbeterd, veranderd of vernieuwd te worden.

Naast dat wij deze vanuit school kritisch zullen volgen, vragen we ook ouders deze kritisch te volgen en ons te attenderen op veranderende omstandigheden die een herijking noodzakelijk of zeer wenselijk maken.

Samen staan we sterk om het beste voor onze kinderen te kunnen betekenen.

 

Hieronder kunt u het privacyreglement vinden:

https://www.kerobei.nl/organisatie/kerobei-en-privacy

De Functionaris voor Gegevensbescherming die aan Kerobei verbonden is en ons privacybeleid en - handelen toetst, is dhr. Theo Kusters, te bereiken via: theo@privacycollectief.nl