Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Unit oude kind

Hoe werken we in unit oude kind?

‘s Ochtends starten we allemaal in de eigen groep. Dit kan zijn met een nieuwskring of spreekbeurt, een kring, lezen of met de actualiteiten van die dag. Op dat moment is er ook ruimte voor de kinderen om dingen met de groep te delen.

Om 8.45 uur start iedereen met rekenen in de eigen niveaugroep. Om 9.45 uur gebeurt hetzelfde met spelling. Kinderen krijgen instructie en verwerkingstijd voor beide vakken en de leerkracht ondersteunt hen hierbij. 

We gaan samen met unit kind om 10.30 uur naar buiten. De kinderen hebben de mogelijkheid om wat te eten en lekker te spelen. Voor voetbal en knotshockey werken we met een beurtenschema, zodat alle klassen even vaak aan de beurt komen. 

Vanaf 10.45 uur start de rest van het ochtendprogramma in de basisgroep. Hierin worden taal, begrijpend lezen, leesbevordering, technisch lezen en gym afgewisseld. 

Na de lunchpauze, waarvan we een kwartier eten en een kwartier buitenspelen, gaan we verder met het middagprogramma. Dit kan o.a. bestaan uit een boekendoos, creatieve vakken als tekenen en knutselen, muziek, gym of thema. 

Tijdens de thematijd werken we regelmatig groepsdoorbroken. We verwachten tijdens deze tijd veel van kinderen op het gebied van samenwerken, waarin we ze natuurlijk begeleiden en helpen. 

 

Pauze

Voor de kleine pauze nemen de kinderen zelf een tussendoortje mee. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen schoolfruit. Voor sommige kinderen is dit soms niet voldoende. Zorg dan zelf voor een gezonde aanvulling. Kinderen horen aan het begin van de week welk fruit ze die week krijgen. 

Voor de grote pauze nemen de kinderen zelf hun lunch mee. Op één dag per week is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het tosti-apparaat. Er wordt in de groepen afgesproken welke dag dit is. 

 

Gym

We gymmen op maandag en donderdag. De kinderen gymmen in korte broek en t-shirt en op sportschoenen (die uitsluitend binnen worden gedragen). Eén gymles per twee weken krijgen de kinderen les van een vakdocent vanuit de gemeente Venlo.

 

Kringen

Ieder kind houdt een spreekbeurt en een nieuwskring. Ook maakt ieder kind een boekendoos. Informatie hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar. Dit bericht zal gedurende het hele schooljaar zichtbaar blijven op Isy. Op deze manier zijn kinderen zelf bezig met een project, waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Ook maken ze kennis met presenteren aan de groep en geven ze elkaar hier feedback op. 

 

Huiswerk

Op De Schalm starten we vanaf groep 6 met huiswerk, omdat we kinderen willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De kinderen leren hierbij vaardigheden als:

 • plannen
 • organiseren
 • leren leren
 • verantwoordelijkheid dragen voor toetsen en maakwerk

Hierbij erkennen we ongelijkheid tussen de kinderen. Het kind krijgt huiswerk, passend bij wat het kind kan.

 

Groep 6:

 • Taalwoorden gaan per thema mee naar huis en worden zowel op school als thuis geoefend voor de toets.
 • Leerwerk voor de thema’s van bijv. Jeelo gaat mee naar huis.
 • 2 x per jaar topoleerwerk topografie Nederland.
 • Iedere leerling houdt per jaar 1 spreekbeurt, 1 boekendoos en 1 nieuwskring. 

Groep 7:

 • Taalwoorden gaan per thema mee naar huis en worden zowel op school als thuis geoefend voor de toets.
 • leerwerk voor de thema’s van bijv. Jeelo gaat mee naar huis.
 • 2 x per jaar topoleerwerk topografie Europa.
 • Iedere leerling houdt per jaar 1 spreekbeurt, 1 boekendoos en 1 nieuwskring. 

Groep 8:

 • Taalwoorden gaan per thema mee naar huis en worden zowel op school als thuis geoefend voor de toets.
 • Leerwerk voor de thema’s van bijv. Jeelo gaat mee naar huis.
 • 2 x per jaar topoleerwerk topografie Wereld.
 • Iedere leerling houdt per jaar 1 spreekbeurt, 1 boekendoos en 1 nieuwskring. 

 

Verkeersexamen

In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen. Meer info hierover volgt t.z.t. op Isy.

 

Paula Biemans

Leerkracht unit oude kind

Linda Bongarts

Leerkracht unit oude kind

Öznur Gundogdu

Leerkracht unit oude kind

Iris Vercoulen

Leerkracht unit oude kind

Judith Steenhuis

Leerkracht unit oude kind
Basisschool de Schalm, Steyl 5D-2