Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Unit oude kind

Hoe werken we in unit oude kind?

‘s Ochtends starten we allemaal in de eigen groep. Dit kan zijn met een nieuwskring of spreekbeurt, een kring, lezen of met de actualiteiten van die dag. Op dat moment is er ook ruimte voor de kinderen om dingen met de groep te delen.

Om 8.45 uur start iedereen met rekenen in de eigen niveaugroep. Om 9.45 uur gebeurt hetzelfde met spelling. Kinderen krijgen instructie en verwerkingstijd voor beide vakken en de leerkracht ondersteunt hen hierbij. 

We gaan om 10.30 uur naar buiten. De kinderen hebben de mogelijkheid om wat te eten en lekker te spelen. Voor voetbal en knotshockey werken we met een beurtenschema, zodat alle klassen even vaak aan de beurt komen. 

Vanaf 10.45 uur start de rest van het ochtendprogramma in de basisgroep. Hierin worden taal, begrijpend lezen, leesbevordering, technisch lezen en gym afgewisseld. 

Na de lunchpauze, waarvan we een kwartier eten en een kwartier buitenspelen, gaan we verder met het middagprogramma. Dit kan o.a. bestaan uit een boekendoos, creatieve vakken als tekenen en knutselen, muziek, gym of thema. 

Tijdens de thematijd werken we regelmatig groepsdoorbroken. We verwachten tijdens deze tijd veel van kinderen op het gebied van samenwerken, waarin we ze natuurlijk begeleiden en helpen. Voor de thema's werken we met Jeelo. Dit is een methode waarin we vakken passend bij wereldoriëntatie en burgerschap aanbieden. We proberen zo veel mogelijk vanuit een thema te werken, zodat het onderwijs betekenisvol is voor de kinderen.

 

Pauze

Voor de kleine en grote pauze krijgen de kinderen schoolfruit. Er is een breed aanbod in het fruit wat we aanbieden, zodat er voor ieder wat wils is. 

Voor de grote pauze nemen de kinderen zelf hun lunch mee. Op één dag per week is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het tosti-apparaat. Er wordt in de groepen afgesproken welke dag dit is. 

 

Gym

We gymmen op maandag en donderdag. De kinderen gymmen in korte broek en t-shirt en op sportschoenen (die uitsluitend binnen worden gedragen). Op maandag krijgen de kinderen gymles van een vakdocent vanuit de gemeente Venlo. Dit is vaak een toestellenles. Op donderdag krijgen de kinderen gymles van de eigen leerkracht. Dit is vaak een spelles.

 

Kringen

Vanaf groep 6 beginnen de kinderen met het voorbereiden van presentaties. Ieder kind houdt een spreekbeurt en een nieuwskring. Ook maakt ieder kind een boekendoos. Informatie hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar. Dit bericht zal gedurende het hele schooljaar zichtbaar blijven op Isy. Op deze manier zijn kinderen zelf bezig met een project, waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Ook maken ze kennis met presenteren aan de groep en geven ze elkaar hier feedback op. 

 

Huiswerk

Op De Schalm geven we huiswerk mee, omdat we kinderen willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De kinderen leren hierbij vaardigheden als:

 • plannen
 • organiseren
 • leren leren
 • verantwoordelijkheid dragen voor toetsen en maakwerk

Hieronder een overzicht met wat er in de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt verwacht met betrekking tot het huiswerk.

Groep 5:

 • Taalwoorden gaan per thema mee naar huis en worden zowel op school als thuis geoefend voor de toets.

Groep 6:

 • Taalwoorden gaan per thema mee naar huis en worden zowel op school als thuis geoefend voor de toets.
 • 2 x per jaar topoleerwerk topografie Nederland.
 • Iedere leerling houdt per jaar 1 spreekbeurt, 1 boekendoos en 1 nieuwskring. 

Groep 7:

 • Taalwoorden gaan per thema mee naar huis en worden zowel op school als thuis geoefend voor de toets.
 • De kinderen krijgen wekelijks maakwerk voor rekenen, spelling, taal of lezen mee. Dit wordt in de klas besproken.
 • 2 x per jaar topoleerwerk topografie Europa.
 • Iedere leerling houdt per jaar 1 spreekbeurt, 1 boekendoos en 1 nieuwskring. 

Groep 8:

 • Taalwoorden gaan per thema mee naar huis en worden zowel op school als thuis geoefend voor de toets.
 • De kinderen krijgen wekelijks maakwerk voor rekenen, spelling, taal of lezen mee. Dit wordt in de klas besproken.
 • 2 x per jaar topoleerwerk topografie Wereld.
 • Iedere leerling houdt per jaar 1 spreekbeurt, 1 boekendoos en 1 nieuwskring. 

 

Verkeersexamen

In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen. Meer info hierover volgt t.z.t. op Isy.

 

Paula Biemans

Leerkracht unit oude kind

Öznur Gundogdu

Leerkracht unit kind

Iris Vercoulen

Leerkracht unit oude kind

Anke Sturme

Leerkracht unit oude kind
Basisschool de Schalm, Steyl 5D-2