Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders, waarvan de kinderen op de Schalm zitten.

De ouderraad stelt zich ten doel om:

- bij de ouders begrip en belangstelling te wekken voor de school van hun kinderen;

- de bloei van de school te stimuleren;

- de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, waarbij ieders eigen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gerespecteerd wordt;

- de school te steunen bij de vervulling van haar taak.

De ouderraad is erg actief in het meedenken en organiseren van verschillende activiteiten bijv. sportdagen, schoolverlaterdagen, organisatie van ouderavonden, regelen van ouderdeelname aan activiteiten. Het leeuwendeel nemen zij voor hun rekening. 

Ouderraad samenstelling

Voorzitter Mevr. Thekla Verstegen  theklaverstegen1@gmail.com

Penningmeester

Dhr. Bas Papen