Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Klachtenregeling

Binnen stichting Kerobei en dus ook de Schalm wordt nadrukkelijk gestreefd naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers.
Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt.
Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht.
De klacht is in onze visie een krachtig instrument dat kan leiden tot een kwaliteitsverbetering.

Het schoolteam van De Schalm en College van Bestuur van Kerobei nemen de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen.

U vindt de volledige klachtenregeling op de site van Kerobei.