Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Buitenschoolse opvang (VSO/BSO) 4 t/m 12 jaar

De buitenschoolse opvang vindt bij  BSO het Berenhol van Kinderopvang Humanitas plaats.

Voor aanbod en prijzen: https://www.kinderopvanghumanitas.nl/vestigingen/buitenschoolse-opvang-het-berenhol 

 

Voor aanmelding of voor een inschrijfformulier voor de voor-of naschoolse opvang kunt u contact opnemen met BSO ‘Het Berenhol’ of met het regiokantoor van Kinderopvang Humanitas – 0495-525341. Of per e-mail: regiopeelenmaas@kinderopvanghumanitas.nl.

De BSO zelf is telefonisch bereikbaar tijdens hun openingstijden op telefoonnummer: 077 3240224

 

Openingstijden BSO tijdens schoolweken van einde schooltijd tot 18.30 uur.  

Openingstijden BSO tijden vakantieweken hele dagen van 07.30 uur tot 18.30 uur.

 

BSO losse vakantieopvang:

Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op opvang gedurende de schoolvakanties. Afname is mogelijk vanaf 6 weken.