Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Buitenschoolse opvang (VSO/BSO) 4 t/m 12 jaar

De buitenschoolse opvang vindt bij  BSO het Berenhol van Spring kinderopvang plaats.

Voor aanbod en prijzen: 

https://www.spring-kinderopvang.nl/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/steyl/bso-het-berenhol/

Voor aanmelding of voor een inschrijfformulier voor de voor-of naschoolse opvang kunt u contact opnemen via de website van spring kinderopvang

De BSO zelf is telefonisch bereikbaar tijdens hun openingstijden op telefoonnummer: 077 3240224

 

Openingstijden BSO tijdens schoolweken van einde schooltijd tot 18.30 uur.  

Openingstijden BSO tijden vakantieweken hele dagen van 07.30 uur tot 18.30 uur.

 

BSO losse vakantieopvang:

Bij dit product heeft u op de dag(en) die u contractueel afneemt recht op opvang gedurende de schoolvakanties. Afname is mogelijk vanaf 6 weken.