Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Onze school

De naam van onze school is DE SCHALM

Een schalm is een langwerpige schakel. Een schakel is een deel van een ketting.

Een schakel vormt een verbinding met andere schakels van de keten.

Als deze schakels goed op elkaar afgestemd zijn, goed in elkaar passen, is het een soepele, sterke ketting.

Zo kan de vergelijking gemaakt worden met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

In opvoeden en begeleiding van de (leer)ontwikkeling  grijpen diverse schakels ineen, strevende naar een manier, dat de opvoeding één doorgaande lijn vormt voor het kind.

In die opvoedingsketen  maakt de school een stevige schakel met ouders. 

 

een schalm tussen gezin, wijk en maatschappij;

een schalm tussen kind en leerstof;

een schalm tussen kind en andere kinderen;

een schalm tussen gezin en parochie;

 

een schalm tussen verleden, heden en toekomst.

 

Muziek wordt versterkt aangeboden binnen onze school, door gebruik te maken van de Impulsregeling Muziekonderwijs. Deze impulsregeling stelt ons in staat om muziek in alle leerjaren op een nog hoger niveau aan te bieden, de vaardigheden van leerkrachten in het geven van muziekonderwijs te versterken en de binnen- en buitenschoolse muziekervaringen met elkaar te verbinden. 

En.... de kinderen vinden hebben plezier en groeien met trots! 

Ons motto is leidend bij ons dagelijkse werk:

"Op basisschool de Schalm heeft ieder plezier en groeit met trots op weg naar de volgende schakel in het leven!”