Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Verlofaanvraag

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie) klik hier

De Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat de leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Extra verlof buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen is dan - buiten een paar specifieke omstandigheden - niet meer toegestaan. 

Voor alle andere leerlingen geldt dat alleen in bepaalde drin­gende gevallen, door de leerplichtwet omschreven als ”gewichtige omstandigheden”, verlof gegeven kan worden om de school te verzuimen.

Extra vrije dagen om eerder of langer op vakantie te kunnen gaan, worden niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.

Advies: raadpleeg eerst het vakantierooster en neem in geval van twijfel over de juiste vakantiedata eerst contact op met de school alvorens vakantieafspraken te maken!

Vragen of twijfels rondom een verlofaanvraag?

Neemt u gerust contact op met Lisette Huinck.