Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

PST 't Beertje

PSZ ’t Beertje van Stichting Spring Kinderopvang  bevindt zich inpandig in basisschool de Schalm. Leidsters, leerkrachten en kinderen hebben onderling contact, ontmoeten elkaar en schrijven waar mogelijk samen beleidsstukken.  

Bij programma’s / thema’s wordt geprobeerd om afstemming tussen beide te laten plaats vinden. Er wordt naar gestreefd om 1 thema per jaar gezamenlijk te laten verlopen. Dit bevordert de doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Tevens vindt er bij het verlaten van de PSZ een overdracht naar school plaats. Deze gebeurt alleen met toestemming van ouders.

Wilt u meer informatie klik hier.